Industrial Management, International Intermediate Studies as Elective Studies, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Intermediate Studies

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa yleisnäkemyksen teollisuustalouden alalta ja ymmärtää teollisuustalouden merkityksen omalla alallaan.
- Opintokokonaisuus vahvistaa opiskelijan valmiutta toimia kansainvälisessä liiketoiminnassa ja selviytyä liiketaloudellisista tehtävistä vieraskielisessä ympäristössä.
- Opiskelija ymmärtää teollisuustalouden keskeisiä ilmiöitä. Opiskelija on joko perehtynyt teollisuustalouden ilmiöihin monipuolisesti tai syventynyt valintansa mukaiseen teollisuustalouden yhteen osa-alueeseen.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu suoritettavaksi pääasiassa vaihto-opintoina, joita tulee olla vähintään 2/3 vaaditusta laajuudesta. Opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille TTY:n koulutus-/ tutkinto-ohjelmille. Opintokokonaisuuteen EI voi tehdä kandidaatintyötä. Opintokokonaisuus ei oikeuta jatkamaan TETA B:hen.

Opintokokonaisuus on hyväksytettävä tiedekunnassa: ota yhteys tuotantotalouden opintosuunnittelijaan (FA108).

Only intended as a minor

Päivittäjä: Kolari Soila, 20.08.2019