Energia- ja prosessitekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pentti Saarenrinne, Jukka Konttinen, Seppo Syrjälä

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee perusteet lämpötieteistä kuten teknisestä termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtausopista. Kokonaisuus antaa valmiudet alan syventäviin opintoihin.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja biojalostustekniikka 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op III  
KEB-40100 Lämpötekniikka 5 op II  
KEB-40200 Lämmönsiirto 5 op II  
KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka 5 op III  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op 2   III  
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet 5 op 1   II  
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op 2   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. sivuaineopiskelijoille energiatekniikan perusteet pakollinen kurssi
2. Valittava 2 opintojaksoa. pääaineopiskelijoille

Päivittäjä: Ketola Susanna, 08.02.2019