Biomittausten sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Kallio, Antti Vehkaoja

Osaamistavoitteet

- Hän omaa valmiuden tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, sekä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.
- Kykenee toimimaan työelämässä biomittaustekniikan soveltajana.
- Omaa riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot erilaisten biotieteisiin liittyvien mittausjärjestelmien ja analytiikkatuotteiden suunnitteluun, mallintamiseen ja toteuttamiseen.

Esitietovaatimukset

SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet; opintojakso voidaan vaihtoehtoisesti sisällyttää Biomittausten opintokokonaisuuteen, mikäli BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit sisältyy johonkin toiseen opiskelijan suorittamaan opintokokonaisuuteen (esim. Biolääketieteen tekniikka) ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomittaukset ja –kuvantaminen 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ASE-1120 Mittaus 3 op II  
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op 1 III  
BMT-3036 Microsensors 5 op III  
ELT-20101 Elektroniikan perusteet 5 op II  
Yhteensä 18 op    

1. Tai BMT-2316 Introduction to Microsystem Technology.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op 1   III  
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op 1   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Mikäli BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit sisältyy johonkin toiseen opiskelijan suorittamaan opintokokonaisuuteen (esim. Biolääketieteen tekniikka), SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet voidaan sisällyttää Biomittausten opintokokonaisuuteen. Muussa tapauksessa SGN-11000 on opintokokonaisuuden pakollinen esitieto.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet 4 op II  
BMT-84006 Project Work in Biomedical Engineering 2-8 op 1 III  

1. BMT-84006 Project Work in Biomedical Engineering on 2-8 opintopisteen opintojakso. Biomittausten opintokokonaisuuteen tulee sisällyttää vähintään 3 opintopisteen suoritus.
2. Mikäli opintojakso ei kuulu pakollisiin perusopintohin.

Lisätiedot

Kokonaisuuden yhteyshenkilö: Antti Vehkaoja

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 21.01.2019