Biomateriaalitekniikka, M, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jonathan Massera, Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee biomateriaalitekniikan keskeiset käsitteet ja määritelmät.
- Opiskelija tietää keskeisten biomateriaalien ominaisuudet ja käyttökohteet.

- Opiskelija tunnistaa alan soveltamismahdollisuudet.
- Opiskelija tuntee biomateriaalitekniikassa käytettyjä menetelmiä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomaterials 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-61217 Biomedical Engineering Principles 5 op III  
BMT-61227 Medical Biomaterials 5 op III  
YHTTAY-21041 Laboroinnin perusteet 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-61110 Ihmisen fysiologia 5 op III  
BMT-70100 Kudosteknologian perusteet 3 op III  
BMT-73206 Biodegradable Polymers 5 op  

Lisätiedot

Tämä sivuaine on tarkoitettu materiaalitekniikan opiskelijoille, ja se on pakollinen esitietovaatimus syventävälle Biomaterials-opintokokonaisuudelle.


Kokonaisuuden yhteyshenkilö: Jonathan Massera

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Väisänen Outi, 11.01.2019