Automaatiotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Terho Jussila, Matti Vilkko, Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää automaatiotekniikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Opiskelijalla on perustaito käyttää systeemitekniikan periaatteita erilaisten reaalimaailman järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin sekä niiden mallinnukseen. Aineopintokokonaisuuteen kuuluvien pakollisten opintojaksojen perusteella opiskelija tuntee automaation yleisimmät toimilaitteet, järjestelmien ohjaukseen ja säätöön tarvittavat laitteet sekä mittauksissa käytettävät yleisimmät anturit.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 30 op
Factory Automation and Industrial Informatics 30 op
Fluid Power Automation 50 op
Fluid Power Automation 30 op
Intelligent Microsystems 50 op
Robotics 30 op
Systeemien hallinta 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset opintojaksot antavat perustiedot automaatiotekniikkaan ja sen eri osa-alueisin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op II  
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
ASE-2927 Systems Engineering in Automation 5 op II  
IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Pakollisista vaihtoehtoisista on suositeltavaa valita ainakin se jota aikoo jatkaa syventävissä opinnoissa DI-opinnoissa.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op 1   III  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op 1   III  
ASE-2916 Robotics and Automation 5 op 1   III  
IHA-2101 Hydraulitekniikka 5 op 1   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op III  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op III  
ASE-2916 Robotics and Automation 5 op III  
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op III  
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op III  
DEE-10100 Piiriteoria 5 op III  
IHA-1500 Pneumatiikka 5 op III  
IHA-2101 Hydraulitekniikka 5 op III  
IHA-2240 Teholähteet 3 op III  
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat 5 op III  

Päivittäjä: Torikka Mari, 13.03.2019