KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op
Dimensioning and Scale-up of Biorefineries

Lisätiedot

tämä kurssi korvaa kurssin KEB-48300 Biojalostamon mitoitus
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-48310 2018-01 4 Jukka Konttinen

Osaamistavoitteet

Biojalostamoiden mitoituksessa tarvittavien yleisimpien matemaattisten korrelaatioiden hyvä tuntemus, reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up periaatteet laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin. Opiskelija osaa mitoittaa erilaisia biojalostuksen yksikköprosesseja esim. katalyyttisiä prosesseja, kemiallisia synteesejä, fermentointia sekä erotusprosesseja kuten tislaus ja uutto.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. biojalostuksen yksikköprosessit ja -operaatiot matemaattisten mitoitusperusteiden kannalta kurssilla tarkasteltavia yksikköprosesseja ovat: katalyyttiset prosessit, kemiallinen synteesi, fermentointi, kaasutus, pyrolyysi, tislaus, uutto kaasun pesu... mitoitukseen liittyvät yleisimmät matemaattiset korrelaatiot ja reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin mallien harjoittelu käytännössä laskuharjoituksissa. Alan tieteelliseen tutkimukseen tutustutaan seminaariesitelmien muodossa.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytty seminaariesitelmä sekä hyväksytysti suoritettu tentti, joka sisältää esseevastauksia sekä laskuja.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-41500 Teollisuuden prosessit Suositeltava    
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op KEB-48300 Biojalostamon mitoitus, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018