KEB-40100 Lämpötekniikka, 5 op
Thermal Sciences

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-40100 2018-01 1 - 2 Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Tietää energian häviämättömyyden eli termodynamiikan 1. pääsäännön sekä työn ja lämmön eron. Osaa ideaalikaasuprosessit mukaan lukien kostean ilman käsitteet. Ymmärtää millä tavalla lämmöstä tehdään sähköä sekä kuinka sähkön avulla jäähdytysprosessi toimii. Osaa laskea 1-dimensioisen lämmönjohtumisen, osaa käyttää konvektiivisen lämmönsiirron korrelaatioita ja tuntee säteilylämmönsiirron peruskäsitteet. Pystyy arvioimaan putkistossa 1-faasivirtauksen painehäviön sekä tarvittavan pumpputehon.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Termodynamiikan 1. pääsääntö suljetulle ja avoimelle systeemille.     
2. Ideaalikaasun tilanyhtälö.     
3. Kiertoprosessit: Carnot, Rankine, Otto, Diesel.     
4. Ideaalikaasuseokset, erityisesti kostea ilma.     
5. Sisä- ulkopuolisten virtausten perusteet.     
6. Erilaisten lämmönsiirtomuotojen (johtuminen, konvektio, säteily) perusteet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-40100 Lämpötekniikka, 5 op MEI-02021 Lämpötekniikka, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018