KEB-13000 Hydromekaniikka, 5 op
Hydromechanics

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-13000 2018-01 1 - 2 Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa keskeisiä hydromekaniikan sääntöjä virtausopillisten ongelmien ratkaisemiseksi putki- ja avokanavavirtauksissa. Lisäksi opiskelija osaa selittää keskeiset pumppaukseen liittyvät käsitteet sekä pumppaamon rakenteet ja laitteet. Opiskelija osaa myös suunnitella ja mitoittaa paineputkistoja ja pumppaamoita yhdyskuntien vesihuoltotekniikan ja kaukolämpöverkon tarpeisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laminaarin ja turbulentin virtauksen perusteet.     
2. Putki- ja avokanavavirtaukset ja niissä tapahtuvat virtaushäviöt, virtaustyypit ja virtaustilat.  Pinnan karheuden vaikutus painehäviöön.   
3. Putkivirtauksen energiayhtälö ja sen soveltamisen erilaisiin putkisysteemeihin.     
4. Keskeiset pumppaukseen liittyvät käsitteet: nostokorkeus, ominaiskäyrät, toimintapiste, kavitointi.   Pumppauksen säätö, affiniteettisäännöt.   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-13000 Hydromekaniikka, 5 op KEB-24000 Hydromekaniikka, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018