TTA-86030 Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi, 5 op
Environmental Management and Risk Analysis

Vastuuhenkilö

Sari Tappura, Johanna Pulkkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-86030 2018-01 4 Johanna Pulkkinen
Sari Tappura
Tentti, harjoitustyö

Osaamistavoitteet

¿ Opiskelija tuntee ympäristöjohtamisjärjestelmien keskeiset käsitteet ja periaatteet. ¿ Opiskelija tietää ympäristöasiantuntijan keskeiset tehtävät ja haasteet ¿ Opiskelija osaa nimetä yritystoiminnan keskeiset ympäristövaikutukset ja niitä koskevat keskeiset lakisääteiset velvoitteet ¿ Opiskelija tuntee keskeiset yritystoiminnan ympäristöriskit ja niihin liittyvät käsitteet ¿ Opiskelija osaa käyttää jotakin keskeistä ympäristöriskien analysointimenetelmää ja tuntee hyvän ympäristöriskianalyysin sisällön

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pulkkinen Johanna, 04.02.2019