TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät, 5 op
Safety and Risk Analysis

Vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto, Sanna Nenonen, Johanna Pulkkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-83030 2018-01 2 Sanna Nenonen
Johanna Pulkkinen
Harjoitukset ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa tunnistaa teolliseen tuotantoon ja prosesseihin, työympäristöön sekä työolosuhteisiin liittyviä vaaroja (ja vahinkoja) ja niiden seurauksia - käyttää perusmenetelmiä vaarojen laadulliseen tunnistamiseen ja vahinkoihin liittyvien riskien merkittävyyden arvioimiseen - tietää perusmenetelmät työympäristön vaarojen mittaamiseen ja osaa tehdä työympäristön vaaroihin liittyviä mittauksia - tiedostaa fysikaalistiin ja kemiallisiin altisteisiin sekä fyysiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyvät vaarat ja niiden vaikutuksen osana työympäristöäVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät, 5 op TTA-85030 Luotettavuus- ja riskianalyysi, 5 op  
TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät, 5 op TTA-86056 Safety and risk analysis, 5 op  

Päivittäjä: Pulkkinen Johanna, 28.05.2018