PLA-62850 Internet of Things, 5 op

Lisätiedot

Suoritus pääsääntöisesti kirjatenttinä. Kurssikirjan sisältöä laajennetaan ja syvennetään verkkopohjaisella lisämateraalilla. Lisämateriaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Kurssi sisältää pakollisia harjoitustöitä. Tentti Exam-tenttinä. Kurssi mahdollista suorittaa etäopiskeluna, jota kurssin Moodle-toteutus tukee.

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Juha Vihervaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-62850 2018-01 2 Marko Seppänen
Juha Vihervaara
PLA-62850 2018-02 5 Marko Seppänen
Juha Vihervaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva IoT:n soveltamisalueista ja sen liiketoimintamahdollisuuksista. Hän on tietoinen tietotekniikan osa-alueista, joiden avulla saadaan toteutettua toimivia IoT-sovellusratkaisuja. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja analysoida IoT:n teknisiä toteutusratkaisuja. Opintojakson jälkeen hän osaa kehittää ja edistää yrityksen liiketoimintaa IoT:n luomia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hyödyntämisalueet ja esimerkkejä eri tyyppisistä sovellusratkaisuista     
2. Osa-alueet: datan keruu ja analysointi, tiedonsiirtoteknikkat, pilvipalvelut, IoT-alustat, tietoturvavaatimukset      
3. IoT potentiaali teollisessa liiketoiminnassa ja sen mahdollistamat uudentyyppiset liiketoimintamallit      
4. Sovellusmahdollisuuksien tekninen arviointi     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-62850 Internet of Things, 5 op PLA-62800 Teollinen internet, 3 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 16.10.2018