ELT-51103 Tietoverkkotekniikat I, 5 op
Computer Networking I

Lisätiedot

Kurssi antaa perusosaamisen Internetin tiedonsiirtoperiaatteista. Näin se antaa esitiedot kurssille Computer Networking II ja muille tietoverkkoja käsitteleville kursseille:
Networking Laboratory I
Networking Laboratory II
Computer Networking II
Network Analysis and Dimensioning
Seminars Course on Networking
Special Course on Networking

Vastuuhenkilö

Juha Vihervaara, Mikko Valkama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-51103 2018-01 3 - 4 Jani Urama
Juha Vihervaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa Internet-verkkotekniikoiden tärkeän roolin Internet-palvelujen tiedonsiirron mahdollistajana. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää näiden jokapäiväisten kiinteissä- ja matkapuhelinverkoissa toimivien Internet-palvelujen taustalla olevat tiedonsiirron käytänteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa Internet-tiedonsiirtoon liittyvän terminologian ja perustekniikat. Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa tietokoneverkkojen peruselementit ja osaa hyödyntää omaa osaamistaan koti- tai toimistoverkkojen suunnittelu-, konfigurointi- ja ylläpitotehtävissä. Tämä kurssi antaa pakollista pohjatietoa kaikille TTY:n syventäville verkkokurssille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietokoneverkot ja Internet: - protokolla-ajattelu - siirtoyhteyskerroksen toiminta (Ethernet-kytkimet, ARP)      
2. Verkkokerros: - IP, IPv6, ICMP - IP-osoitteet - reititys      
3. Kuljetuskerroksen protokollat: - TCP - UDP      
4. Sovelluskerroksen protokollat: - DNS - HTTP - videoiden suoratoisto      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan täytyy suoriutua kurssin tentistä hyväksytysti. Lisäksi opiskelijan täytyy tehdä kurssiin liittyvät pakolliset harjoitus- ja laboratoriotyöt.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-51103 Tietoverkkotekniikat I, 5 op ELT-51101 Tietoverkkotekniikat I, 6 op  

Päivittäjä: Vihervaara Juha, 01.11.2018