ELT-44606 Digital Circuits and Platforms, 5 cr

Vastuuhenkilö

Mikko Valkama, Jari Nurmi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-44606 2018-01 1 Sajjad Nouri
Jari Nurmi
Exam.

Osaamistavoitteet

The student will learn on the characteristics of hardware and software implementations of digital communication algorithm, and have a working knowledge different implementation platforms.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hardware block architectures for digital communication algorithms.   Power, energy and performance issues in hardware implementation. Commercial circuits for digital communications systems.   Hardware implementation on FPGA. Interfaces to analog circuits. 
2. Programmable processor features to support digital communication algorithm implementation.   Understanding C-language implementations of digital communications algorithms.   Software implementation.  
3. Principles of hardware/software partitioning.  Interfacing hardware and software.   Hardware accelerators, co-processors. 
4. Reconfigurable and programmable platforms for Software-Defined Radio implementations.   Multi-processor platforms for SDR.  Coarse-grain reconfigurable logic as hardware accelerator. 
5. Practical implementation case studies. Evaluation and comparison of implementation options.   Design trade-offs.   Intelligent control for Cognitive Radio circuits. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

By understanding the core content the student can pass the course with grade 1-2. Good command of the complementary knowledge is needed for grades 3-4 and partial coverage of specialist knowledge for grade 5.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Mandatory    
TIE-05100 Johdatus digitaalitekniikkaan Mandatory    
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu Advisable    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-44606 Digital Circuits and Platforms, 5 cr ELT-44607 Software-Defined Radio Platforms, 5 cr  

Päivittäjä: Ketola Susanna, 09.03.2018