ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan, 5 op
Introduction to High-Frequency Techniques

Toteutuskerta ELT-41711 2018-01

Kuvaus

Opintojakso käsittelee suurtaajuus- eli RF-elektroniikan yleisiä käsitteitä ja perusteita sekä RF-piirien ja -komponenttien toimintaperiaatteita, mallinnusta ja käytännön toteutuksia. Laskuharjoituksissa opetellaan soveltamaan teoriaa ja analysoimaan peruspiirejä esimerkiksi piiranalyysin keinoin. Laboratorioharjoituksissa opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa yksinkertaisen radiojärjestelmän kaikki osat, jotka myös testataan. Näistä muodostetaan lopuksi toimiva lähetinvastaanotinjärjestelmä. Luennot, harjoitukset ja laboratoriotehtävät liittyvät oleellisesti yhteen ja kaikki liittyvät suoraan yksinkertaiseen n. 100 MHz:n radiolähettimeen ja -vastaanottimeen.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento, Tentti, Laboratoriotyö, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Olli-Pekka Lunden

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tentti. Hyväksyttyyn tenttisuoritukseen voi saada lisäpisteitä osallistumalla laboratorioharjoituksiin.

Kohderyhmät

Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Teknis-luonnontieteellinen

Tentti Tue 26.02.2019 13:00 - 16:00
Tentti Tue 09.04.2019 17:00 - 20:00
Tentti Thu 24.10.2019 17:00 - 20:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 08.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 15.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 22.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 29.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 05.02.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 12.02.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lec/01 Tue 19.02.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab01/01 Thu 17.01.2019 09:00 - 12:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab02/01 Thu 17.01.2019 14:00 - 17:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab01/01 Thu 24.01.2019 09:00 - 12:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab02/01 Thu 24.01.2019 14:00 - 17:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab01/01 Thu 31.01.2019 09:00 - 12:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab02/01 Thu 31.01.2019 14:00 - 17:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab01/01 Thu 07.02.2019 09:00 - 12:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab02/01 Thu 07.02.2019 14:00 - 17:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab01/01 Thu 14.02.2019 09:00 - 12:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab02/01 Thu 14.02.2019 14:00 - 17:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab01/01 Thu 21.02.2019 09:00 - 12:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/Lab02/01 Thu 21.02.2019 14:00 - 17:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 09.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 16.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 23.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 30.01.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 06.02.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 13.02.2019 12:00 - 14:00
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan/E/01 Wed 20.02.2019 12:00 - 14:00