ELT-41500 Tietoliikenne-elektroniikan työkurssi, 3-6 op
Communications Electronics Laboratory Course

Toteutuskerta ELT-41500 2018-01

Kuvaus

Lukuvuoden 2018-2019 toteutuskerta

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Ari Asp

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut osatyöt