TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen, 4 op
Managing Knowledge-Intensive Services

Toteutuskerta TLO-35060 2018-01

Kuvaus

Tällä kurssilla opiskelija oppii johtamaan ja kehittämään organisaatioita tietointensiivisessä ja palveluvaltaisessa toimintaympäristössä. Kurssilla käydään läpi konkreettisia johtamisen haasteita ja opetellaan kehittämään niihin liittyviä johtamisen välineitä. Kurssin keskeisiä teemoja ovat mm.:
- aineettoman pääoman johtaminen
- tietotyön tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen ja mittaaminen
- palvelutuotannon kehittäminen, mittaaminen ja johtaminen.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Monimuoto-opetus, Luento
Vastuuhenkilö Miikka Palvalin, Viivi Siuko

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Viikkotehtävät (portfolio) luentojen sisällöstä ja kirjatentti osoitetusta kirjallisuudesta. Hyväksytyt harjoitussuoritukset.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat , Tietojohtaminen

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssilla yhdistyy aikaisempien vuosien TLO-35010 Tietotyön johtaminen sekä TLO-35000 Aineeton pääoma -kurssien teemat. Kurssi rakentuu TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta -kurssin pohjalle.

TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/O/01 (*) Fri 01.02.2019 09:00 - 12:00
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/O/01 (*) Fri 08.02.2019 09:00 - 12:00
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/O/01 (*) Fri 22.02.2019 09:00 - 12:00
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/O/01 (*) Fri 08.03.2019 09:00 - 12:00
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/O/01 (*) Fri 15.03.2019 09:00 - 12:00
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/O/01 (*) Fri 29.03.2019 09:00 - 12:00
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen/Lec/01 Fri 25.01.2019 09:00 - 12:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus Ilmoitetaan erikseen Englanti Ei