TLO-32410 Johdanto datatieteeseen, 5 op
Introduction to Data Science

Vastuuhenkilö

Jari Jussila, Jukka Huhtamäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32410 2018-01 4 Jukka Huhtamäki
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja oppimispäiväkirja

Osaamistavoitteet

Datatiede rakentuu neljän laajan kokonaisuuden varaan: liiketoimintaosaaminen, ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen, tilastollinen analyysi ja datalähtöinen viestintä ja visualisointi. Opiskelijoilta toivotaan perusosaamista näiltä aloilta. Opintojaksolla on tavoitteena syventyä näihin aiheisiin datatieteen näkökulmasta sekä esitellä opiskelijoille riittävät tiedot datatiedeosaamiseen kuuluvien taitojen hankkimiseen TTY:n opetustarjonnasta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vuorovaikutteinen laskenta   Komentorivityövälineet  Hyödyllisiä Python-kirjastoja ja muita välineitä: Anaconda; Pandas, scikit-learn; SFrame; IPython; Jupyter 
2. Datan kerääminen ja siivoaminen  Raapijat ja ryömijät; dataformaatit ja niiden ohjelmallinen käsittely; datakeskeinen ohjelmointi   
3. Ennakoiva analytiikka  Lineaarinen regressio; monimuuttujaregressio   
4. Ohjaamaton ja ohjattu oppiminen  Luokittelu; ryvästäminen   
5. Datatuotteet ja ohjelmallinen visualisointi  Datatuotteen arkkitehtuuri; vuorovaikutteisen visualisoinnin toteuttaminen  Javascript-visualisointikirjastot 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta Pakollinen    
TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 09.03.2018