TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op
Organizational Learning and Renewal

Toteutuskerta TLO-32000 2018-01

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento, Tentti
Vastuuhenkilö Hannu Kärkkäinen, Heikki Reijonen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kurssin suorittaminen vaatii seuraavat suoritukset:

1) Hyväksytysti suoritettu tentti
2) Kurssialueen kattava harjoitustyö (ryhmätyö)
3) Osallistuminen vierailuluennoille

Kohderyhmät

Tietojohtaminen , Tuotantotalous

Tentti Tue 26.02.2019 13:00 - 16:00
Tentti Tue 09.04.2019 17:00 - 20:00
Tentti Wed 04.09.2019 17:00 - 20:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 09.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 11.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 16.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 18.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 23.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 25.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 30.01.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 01.02.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 06.02.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 08.02.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 13.02.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 15.02.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/01 Wed 20.02.2019 10:00 - 12:00
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen/Lec/02 Fri 22.02.2019 10:00 - 12:00