TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet, 4 op
Basics of Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Kurssin tiedottamiseen käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Vastuuhenkilö

Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-11000 2018-01 1 - 2 Pasi Hellsten
Katja Kujala
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.
TLO-11000 2018-02 3 Pasi Hellsten
Viivi Siuko

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan ja miten tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä. Kurssin jälkeen hänellä on kokonaiskuva tietojohtamisen keskeisistä käsitteistä ja malleista. Opiskelija osaa tarkastella tietojohtamista sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta ja tiedostaa tietojohtamisen merkityksen organisaatiolle.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedon tasot ja muodot.  Eri tyyppisen tiedon merkitys liiketoiminnassa   
2. Tietojohtamisen keskeiset mallit.   Tietojohtamisen teorioiden ja käytännön välinen yhteys.   
3. Tietovirrat ja niiden johtaminen. Tietojärjestelmät.  Ymmärrys tietojärjestelmistä toiminnan tukemisessa   
4. Oppiminen ja osaamisen johtamisen perusteet.   Organisaation oppiminen, aineeton pääoma.   
5. Kontekstin ymmärtäminen: yksilö, tiimi, organisaatio, verkosto.  Miten tieto eri kontekstin tasoilla liikkuu, muodostuu ja vaikuttaa   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Luentokalvot         Luennot kuuluvat tenttimateriaaliin.   Kyllä   
Muu kirjallisuus   Muu kirjallisuus         Mahdollinen muu ilmoitettava materiaali.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet, 4 op TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet, 5 op  
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet, 4 op TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1, 4 op  

Päivittäjä: Hellsten Pasi, 29.11.2018