YHTTAY-20051 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op
Introduction to Interpersonal Communication Skills

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-20051 2018-01 - Outi VäisänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-20051 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op YHTTAY-20050 Puheviestinnän perusteet, 2 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018