TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen, 4 op
Organisations and Leadership

Toteutuskerta TTA-21010 2018-01

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään omaa johtajuttaan sekä syventämään ja terävöittämään kykyään nähdä ja lukea erilaisia organisatorisia tilanteita. Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen liittyviä peruskäsitteitä ja toimintamalleja, ymmärtää organisaatioita ja organisoitumisprosesseja paremmin sekä tunnistaa johtajuuden monipuolisuuden sekä yleisesti että viestinnällisestä näkökulmasta.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Ilona Ilvonen, Toni Luomaranta

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Suoritusvaatimukset määrittyvät toteutuskerran mukaan.

Kohderyhmät

Arkkitehtuuri , Automaatiotekniikka , Biotekniikka , DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Konetekniikka , Materiaalitekniikka , Rakennustekniikka , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Teknis-luonnontieteellinen , Tietojohtaminen , Tietotekniikka , Tuotantotalous , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista heti ensimmäisestä viikosta alkaen. Kaikki kurssin kommunikaatio tapahtuu Moodle-alustan kautta

TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 09.01.2019 12:00 - 14:00
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 16.01.2019 12:00 - 14:00
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 23.01.2019 12:00 - 14:00
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 30.01.2019 12:00 - 14:00
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 06.02.2019 12:00 - 14:00
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 13.02.2019 12:00 - 14:00
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen/Lec/01 Wed 20.02.2019 12:00 - 14:00