ASE-4060 Systeemien hallinnan kehittyneet menetelmät, 5 op
Advanced Methods for System Operation

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Terho Jussila, Veli-Pekka Pyrhönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-4060 2018-01 1 - 2 Terho Jussila
Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko
Läsnäolo kunkin työn startissa, kolme pariesitelmää ja esitelmäpalautteen vastaaottoa, kahden loppuraportin (GS, LQG) ja niihin liittyvän kommentoidun Matlab-softan palautus, muiden työparien esitelmien kuuntelu palautetta antaen. Loppuraportti esitetään tieteellisen artikkelin muodossa. Työparin on etsittävä ja hyödynnettävä riittävästi relevantteja laadukkaita kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja nettisivustoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) suunnitella diskreettiaikaista LQG-säätöä, Gain Scheduling -säätöä ja malliprediktiivistä säätöä; 2) kykenee kirjallisuuden kriittiseen hyödyntämiseen; 3) osaa formaalisti pitää tieteellisen esitelmän ja kirjoittaa tieteellisen artikkelin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tilaestimaattorit sis. stationaarinen Kalman-suodin.     
2. Tilatakaisinkytkentä sis. stationaarinen LQ-säätö.     
3. Stationaarinen LQG-säätö      
4. Gain scheduling      
5. Malliprediktiivinen säätö     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Omat valinnat         Työparin/ryhmän on etsittävä ja hyödynnettävä riittävästi lisää relevantteja laadukkaita kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja nettisivustoja.   Ei   
-   Työparien/ryhmien valitsema kirjallisuus         Työparin/ryhmän on etsittävä ja hyödynnettävä riittävästi lisää relevantteja laadukkaita kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja nettisivustoja.   Ei   
Kirja   Advanced engineering Mathematics   Glyn James         Ei   
Kirja   Advanced engineering Mathematics   Glyn James         Ei   
Kirja   Control Theory. Multivariable and Nonlinear Methods.   Lennart Ljung & Torkel Glad   9780748408788       Ei   
Kirja   Digital Control Systems   Landau & Zito         Ei   
Kirja   Digital Control of Dynamic Systems   Franklin, Powell, Workman         Ei   
Kirja   Digital Control of Dynamic Systems   G. F. Franklin, J. D. Powell and M. Workmann         Ei   
Kirja   Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers   K. J. Åström & R. M. Murray         Ei   
Kirja   Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers   Åström, Murray         Ei   
Kirja   Optimal Control   B. D. O. Anderson and J. B. Moore         Ei   
Kirja   Optimal Filtering   B. D. O. Anderson and J. B. Moore         Ei   
Kirja   The Control Handbook   William S . Levine & al.         Ei   
Kirja   The Control Handbook. Control System Fundamentals.   William S. Levine & al.         Ei   
Kirja   The Control Systems Handbook. Control System Advanced Methods.   William S . Levine & al.         Ei   
Muu verkkomateriaali   Optimization Based Control   R. M. Murray         Ei   
Verkkokirja   Optimization-Based Control   Murray         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1130 Automaatio Pakollinen    
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus Pakollinen    
ASE-1258 Introduction to Control Pakollinen    
ASE-2110 Systeemit ja säätö Suositeltava    
ASE-2116 Systems and Control Suositeltava    
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan Pakollinen    
ASE-4020 Systeemien hallinnan periaatteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
ASE-1130, ASE-1251, ASE-1258 ovat keskenään vaihtoehtoiset. ASE-2110 ja ASE-2116 ovat keskenään vaihtoehtoiset.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-4060 Systeemien hallinnan kehittyneet menetelmät, 5 op ASE-4050 Prosessien hallinnan kehittyneet menetelmät, 7 op  

Päivittäjä: Pyrhönen Veli-Pekka, 09.03.2018