ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op
Systems and Control

Lisätiedot

Vastaava kv-opintojakso on ASE-2116, joka on tarjolla sekä syksyllä että keväällä. Sitä suositellaan vaihtoon lähteville.

Vastuuhenkilö

Terho Jussila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-2110 2018-01 3 - 4 Terho Jussila
Tenttiminen ja kolme pakollista 120 minuutin PC-työtä. Aiheet 01-12 voi tenttiä JOKO kolmella testillä (01-04 A-testissä, 05-08 B-testissä ja 09-12 C-testissä) TAI tenttikalenterissa mainitulla kokonaistentillä. Aiheet 13A, 13B, 14A, 14B ovat seminaariaiheita, A luentoaikaan ja B laskuharjoitusaikaan. Niiden osalta suoritusvaihtoehtoja ovat suositeltavuusjärjestyksessä 1) osallistuminen riittävän aktiivisesti kahteen seminaari-istuntoon, 2) osallistuminen riittävän aktiivisesti yhteen seminaari-istuntoon ja yhden muun seminaariaiheen tenttiminen sekä 3) kahden seminaariaiheen tenttiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa systeemien hallinnan kokonaisuuteen ja käsitteistöön sekä opettaa deterministisen lineaarisen aikainvariantin diskreettiaikaisen järjestelmän analysoinnin ja säädön menetelmät. Osaa (arvosana 3/5): 1. Tunnistaa systeemien hallinnan peruskäsitteet ja elementit, ja määritellä opintojaksolla esitellyt menetelmät suhteessa näihin. 2. Mallintaa diskreettiaikaisia systeemiä identifioinnin ja mallikonversiointien avulla 3. Analysoida lineaarisen systeemin stabiiliuden, ohjattavuuden ja tarkkailtavuuden 4. Suunnitella takaisinkytketyn tilasäädön lineaariselle diskreetin ajan järjestelmälle. 5. Soveltaa Z-muunnosta, z-siirtofunktiota ta tilaesitystä edellä mainituissa tehtävissä. Arvosana (1/5): vähintään kolmeoppimistavoitteista täyttyy.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Systeemin käsite ja systeemin hallinnan elementit.   Epälineaarisen dynamiikan alkeet   
2. Lineaarisen diskreetin ajan järjestelmän stabiilius, ohjattavuus ja tarkkailtavuus.  Diskreetin ajan ja jatkuvan ajan mallien välinen yhteys ja diskreetin ajan malliehin liittyvät rajoitukset   
3. Z-muunnos, z-siirtofunktio, operaattorisiirtofunktiot      
4. Diskreetin ajan systeemin takaisinkytketyn säädön suunnittelu sis. analyysit.      
5. Diskreetin ajan tilaestimaattorien ja tilatakaisinkytkentöjen suunnittelu.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   
Opintomoniste   Pruju           Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1130 Automaatio Pakollinen   1
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus Pakollinen   1

1 . 1

Tietoa esitietovaatimuksista
ASE-1130 ja ASE-1251 ovat keskenään vaihtoehtoiset. Myös muut analogisen säätötekniikan yliopistotasoiset perusopintojaksot riittävät esitiedoksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op ACI-20020 Digitaalinen säätö, 5 op  
ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op ASE-2116 Systems and Control, 5 op  
ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op ASE-2110 Systeemit ja säätö, 5 op  

Päivittäjä: Jussila Terho, 10.12.2018