ASE-1130 Automaatio, 6 op
Automation

Toteutuskerta ASE-1130 2018-04

Kuvaus

Turku, FITech. Toteutetaan vain jos osallistujamäärä on 8 tai enemmän. Tämä toteutuskerta ei ole tarkoitettu Hervannassa opiskeleville vaan ainostaan Turun FITech-opiskelijoille.

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Veli-Pekka Pyrhönen, Seppo Tikkanen, Matti Vilkko

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut välikokeet/tentti ja harjoitustyöt

Lisätietoja toteutuksesta

Luennot videomateriaalina. Harjoitukset erikseen sovittuna ajankohtana Turussa.


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Feedback Systems. K. J. Åström & R. M. Murray 978-0-691-13576-2 Tentittävää vain vähän, määrittely toteutuskertakohtaisesti. Englanti Kyllä