ASE-1120 Mittaus, 3 op
Measurement

Vastuuhenkilö

Mikko Peltokangas, Matti Vilkko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-1120 2018-01 3 - 4 Mikko Peltokangas
Matti Vilkko
Tentti ja hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mittanormaalien ja mittausten laadussapitomenetelmien merkityksen, tunnistaa mittausjärjestelmän komponentit ja yleisimmät mittausanturit, osaa käyttää perusmittalaitteita sähköisten suureiden mittaamiseen ja arvioida mittausten suorituskykyä. Opiskelija ymmärtää, miten mittaussignaaleja muodostetaan ja osaa esittää muutaman yksinkertaisen signaalianalyysissa käytetyn menetelmän.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Metrologian/mittaustekniikan state-of-art, mittayksikköjärjestelmä, mittausjärjestelmän rakenne, esimerkkejä     
2. Metrologian perusterminologia, mittanormaalit ja niiden kehitys     
3. Mittausjärjestelmän staattinen ja dynaaminen suorituskyky, mittausvirhe     
4. Mittausten laadussapito: kalibrointi, vakaus, jäljitettävyys      
5. Mittausanturit, antureiden fysikaaliset perusteet, yleisimpien suureiden mittausanturit (voima, lämpötila)     
6. Mittaussignaalin muodostaminen, mittauskortit, mittalähettimet, mittaussignaalien muokkaus, suojaus     
7. Mittausepävarmuuslaskenta      
8. Kuvaan perustuva mittaus, data-analyysin perusteita (mm. lineaarinen regressio)      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1120 Mittaus, 3 op MIT-1010 Mittaustekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Uusi-Heikkilä Janne, 12.03.2018