TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi, 4 op
Transport System Analysis

Lisätiedot

Läsnäoloa edellytetään loppuseminaarissa ja työpajoissa (2 kpl).

Vastuuhenkilö

Riku Viri

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-22000 2018-01 3 - 4 Riku Viri
Aktiivinen osallistuminen oppimistilaisuuksiin ja yksilötyönä ja ryhmissä toteutettaviin harjoitustöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla kansainvälisen, valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmän sekä näiden muodostaman kokonaisuuden. Opiskelija osaa analysoida liikennejärjestelmää ja sen toimintaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eri liikennemuotojen rooli liikennejärjestelmässä ja osana kansainvälisestä, valtakunnallista ja alueellisesta liikennejärjestelmää     
2. Maankäytön ja liikenteen yhteenkytkentä      
3. Kansainvälisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmän rakenne ja toimivuus     
4. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnitteluperiaatteet      
5. Liikennejärjestelmän analysointi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Ryhmätyönä laadittavat harjoitustyöt arvioidaan sisällön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi, 4 op LIKU-2100 Liikennejärjestelmän analyysi, 4 op  
TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi, 4 op TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi, 5 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 09.11.2018