RAK-52401 Talotekniset järjestelmät, 3 op
Building Service Systems

Vastuuhenkilö

Arto Saari, Ulrika Uotila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-52401 2018-01 1 Ulrika Uotila
Tentti ja läsnäolo luennoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpirteissään nykyaikaisen talotekniikan järjestelmien toiminnan, rakenteen ja käyttötarkoituksen. Lisäksi opiskelija tuntee talotekniikan järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen perusperiaatteet, keskeiset termit, käsitteet ja piirrosmerkit sekä osaa käyttää talotekniikan tiedonlähteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssilla esitellään keskeisimpien LVI- ja sähköjärjestelmien sisältökuvauksia ja käyttötarkoituksia.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-52401 Talotekniset järjestelmät, 3 op RAK-52400 Talotekniset järjestelmät I, 3 op  

Päivittäjä: Uotila Ulrika, 30.07.2018