RAK-33500 Rakennusfysiikka, 6 op
Building Physics

Lisätiedot

Eristysrakenteet (RAK-32500) ja Rakennusfysiikka (RAK-33500) -kurssien suorittaminen vastaa rakennusfysikaalisesti poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelijalta edellytettyjä teoriaopintoja. Tenttimateriaalina ovat kurssin opintomoniste, luennoilla jaettu aineisto sekä laskuharjoitukset. Tentissä on käytössä erillinen kaavaluettelo. Kurssi sisältää lisäksi kaksi harjoitustyötä.

Vastuuhenkilö

Petteri Huttunen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33500 2018-01 3 - 4 Juha Vinha
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida laskennallisesti rakennusten ja rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa eri tilanteissa. Opiskelija osaa myös käyttää laskelmissa apuna erilaisia rakennusfysikaalisia laskentaohjelmia. Kurssi keskittyy lämmön, kosteuden ja ilman siirtymiseen rakennuksessa ja rakenteissa sekä rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennusfysikaalisen suunnittelun periaatteet, rakennusfysikaalisten laskentatarkastelujen toteutus, rakenteiden toimintakriteerit ja raja-arvot, sisä- ja ulkoilman olosuhteet, maaperän olosuhteet, ilmastonmuutoksen vaikutukset.  Sisäilman laatu ja siihen vaikuttavat tekijät, lämpö- ja kosteustekniset mittausmenetelmät ja rakennusfysikaaliset kokeet.    
2. Lämmön siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien lämmönjohtavuus, lämpötase, rakennuksen routasuojaus ja rakennuksen lämmönsiirtokertoimet.     
3. Ilman siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, materiaalien ilmanläpäisevyys, paine-ero, rakennuksen ilmanpitävyys ja ilmanvaihdon periaatteet.     
4. Kosteuden siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien kosteuspitoisuus ja kosteudensiirto-ominaisuudet, kosteustase.     
5. Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ja sen vaikutukset rakenteiden ja rakennuksen lämpö- ja kosteusfysikaaliseen toimintaan uusissa ja vanhoissa rakennuksissa.     
6. Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa käytettävien laskentaohjelmien toiminta (COMSOL Multiphysics, WUFI 1D, WUFI 2D).     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin painoarvo on 2/3 kurssin arvosanasta. Kurssiin kuuluu 2 harjoitustyötä, joiden yhteinen painoarvo on 1/3 kurssin arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Applied Building Physics   Hens, H. (2011)   978-3-433-02962-6     Germany, Ernst & Sohn A. Wiley Company. 307 s.   Ei   
Kirja   Building Physics - Heat, Air and Moisture   Hens, H. (2007)   978-3-433-01841-5     Germany, Ernst & Sohn A Wiley Company. 270 s.   Ei   
Kirja   Fukthandbok, Praktik och teori   Nevander, L.E., Elmarsson, B. (1994)   91-7332-716-6     2. painos, Stockholm, AB Svensk Byggtjänst. 538 s.   Ei   
Kirja   Fundamentals of Heat and Mass Transfer   Incropeda, F.P., DeWitt, D.P. (2002)   0-471-38650-2     5. painos, New York, John Wiley and Sons. 981 s.   Ei   
Kirja   Inroduction to Building Physics   Hagentoft, C.-E. (2001)   91-44-01896-7     Lund, Studentlitteratur. 422 s.   Ei   
Kirja   RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet   (2012)   978-951-758-545-3     Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 219 s.   Ei   
Kirja   RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka 1, Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset   Vinha, J. et al. (2014)   978-951-758-589-7     Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 500 s.   Ei   
Muu verkkomateriaali   RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet   (1998)       Ympäristöministeriö   Ei   
Muu verkkomateriaali   RakMK C4 Lämmöneristys, ohjeet   Luonnos 16.3.2012       Ympäristöministeriö   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet   (2012)       Ympäristöministeriö   Ei   
Opintomoniste   Rakennusfysiikka, osat 1 ja 2   Vinha, J. (2015)       Tampere, TTY, Rakennustekniikan laitos   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32500 Eristysrakenteet Pakollinen    
RAK-32700 Elinkaaritekniikan perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33500 Rakennusfysiikka, 6 op RAK-33501 Rakennusfysiikka, 7 op  
RAK-33500 Rakennusfysiikka, 6 op RTEK-3511 Rakennusfysiikka, 6 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018