RAK-33300 Teräsrakenteet, 6 op
Steel Structures

Lisätiedot

Kurssiin sisältyy excursio (harjoitus) konepajalle ja työmaalle, joissa keskitytään teräsosien valmistukseen ja asennukseen.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33300 2018-01 3 - 4 Kristo Mela
Matti Pentti
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tyypillisimmät teräsrakenteet (pilarit, palkit, ristikot, sidonnat, liitokset) ja teräs-betoni liittorakenteet (laatat, palkit ja pilarit). Kurssilla keskitytään PL1-PL3 luokan rakenteisiin sekä esitetään PL4 luokan rakenteista yleiset suunnitteluperiaatteet. Kurssin käytyään opiskelija osaa valita kohteeseen sopivan rakennejärjestelmän sekä rungon jäykistyksen. Opiskelija osaa määrittää Euronormien mukaiset luonnonkuormat, käyttää niitä rakenneosien ja liitosten mitoituksessa ja suorittaa mitoituksen sekä rakennetyyppien valinnan siten, että rakenteet on suunniteltu taloudellisiksi valmistaa ja toteuttaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teräsrakenteiden yleiset mitoitusperusteet.  Teräsrakenteiden palomitoitus   
2. Keskeisten rakenneosien mitoittaminen: vedetyn ja taivutetun teräsrakenteen mitoitus (siteet, palkit), puristetun ja taivutetun teräsrakenteen mitoitus (pilarit), teräsristikon mitoitus.  Teräsrakenteiden valmistustekniikka / hitsaus    
3. Teräsrakenteiden liitosten toimintaperiaatteet ja mitoitus (hitsi- ja pulttiliitokset).     
4. Teräs-betoni liittorakenteiden mitoittaminen: yleiset mitoitusperusteet, yksiaukkoisen vapaasti tuetun liittopalkin mitoitus, liittolaatan mitoitus, liittopilarin mitoitus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin painoarvo on 2/3 kurssin arvosanasta. Kurssiin kuuluvien harjoitustöiden yhteinen painoarvo on 1/3 kurssin arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   ESDEP-opetusmateriaali (The European Steel Design Education Programme).           Ei   
Kirja   Liittorakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 4 -oppikirja BY 58   Teräsrakenneyhdistys r.y. ja Suomen Betoniyhdistys r.y.         Ei   
Kirja   Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 3 -oppikirja   Teräsrakenneyhdistys         Ei   
Luentokalvot   Kaikki POPissa oleva luentomateriaali   Timo Leppänen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32120 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33300 Teräsrakenteet, 6 op RAK-33301 Teräsrakenteet, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018