RAK-32510 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille, 4 op
Introduction to Building Physics for Architects

Lisätiedot

Akustiikkaosuuden aineisto ilmoitetaan luennoilla.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32510 2018-01 1 - 2 Matti Pentti
Maria Pesonen
Tentti luentojen sisällöstä. Sekä lämpö- ja kosteustekniikan että äänitekniikan kysymyksistä on saatava vähintään 1/3 maksimipisteistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: - kuvata keskeiset rakennusfysikaalisessa suunnitelussa tarkasteltavat olosuhdetekijät ja niiden lukuarvoja - esitellä rakennusten energiatehokkuuden tärkeimmät osatekijät - kuvailla lämmön siirtymismuodot ja laskea lämmön siirtymistä yksinkertaisissa perustapauksissa - selittää lämmöneristyksen suunnittelussa käytettävät suureet ja mitoittaa eristys tavanomaisissa tapauksissa - määritellä ilman ja aineen sisältämän kosteuden käsitteet ja kuvailla niiden perustana olevat ilmiöt - esitellä kosteuden siirtymismuodot diffuusio, konvektio ja kapillaarinen siirtyminen ilmiöinä ja keskeiset periaatteet haitallisen kosteuden kertymisen estämiseksi - kuvailla äänen siirtymisen keskeisiä ilmiöitä ja selittää ääneneristämisen periaatteita - esitellä ja suunnitella rakennusfysikaalisesti (lämpö, kosteus, ääni) toimivia käytännön rakenneratkaisuja talonrakentamiseen: yläpohjat, ulkoseinät, alapohjat ja maanvaraiset rakenteet, välipohjat, väliseinät, märkätilat, routaeristys.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eristämisen tarve ja tavoitteita. Suomen ilmastotietoja. Energiatehokkuuden keskeiset käsitteet ja osatekijät.  Sisäilmastotavoitteita.   
2. Lämmön siirtymismuodot. Yksinkertaisten lämmön siirtymistapausten laskenta ja eristyksen mitoitus. Rakenteen lämpötilajakauman määrittäminen.  Aineiden lämmönjohtavuuksia. Lämmöneristeitä. Lämmöneristyksen toimivuuden edellytyksiä. Rakenne-esimerkkejä.  Lämmöneristysmääräykset ja -ohjeet. 
3. Kosteusteknisen suunnittelun perusteet. Kosteuden lähteet. Kostean ilman ominaisuuksia. Kosteuden sitoutuminen aineeseen. Kosteuden siirtymismuodot . Kondenssi ja sen estäminen.  Rakenteiden kuivuminen. Rakenne-esimerkkejä.  Kosteusmääräykset ja -ohjeet. 
4. Yläpohjien, ulkoseinien, maanvastaisten rakenteiden ja märkätilojen rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja rakenne-esimerkkejä.  Vedeneristeet ja katteet. Tiivistystarvikkeet. Routasuojauksen suunnittelu. Jäähdytettyjen tilojen rakenteiden suunnittelun erityispiirteitä.   Rakenne-esimerkkejä. 
5. Akustiikan perusteet. Asuinrakennuksen ääneneristyksen suunnittelu.  Ääneneristys- ja äänentasomittaukset.  Ääneneristysmääräykset. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä arvioidaan opiskelijan kykyä ymmärtää rakennusfysiikan ilmiöitä, tuntea käsitteet, soveltaa tietoa yksinkertaisiin rakenne-esimerkkeihin sekä hyvin toimivien rakenneratkaisujen tuntemusta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 107-2012         Luentomonistetta täydentävänä   Ei   
Muu verkkomateriaali   Suomen rakentamismääräyskokoelma   Ympäristöministeriö       Lämmön, kosteuden ja ääneneristystä käsittelevät osat   Kyllä   
Opintomoniste   Eristysrakenteet, luentomonisteet   Matti Pentti, Mikko Kylliäinen         Kyllä   
Tutkimus   Talonrakentamisen akustiikka   Mikko Kylliäinen       TTY/Rakennustekniikan laitos, tutkimusraportti nro 137   Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Suositellaan tutustumista yleisiin talorakenteisiin ja materiaaleihin ennen opintojaksolle osallistumista.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32510 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille, 4 op RTEK-3560 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille, 4 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018