RAK-31030 Dynamiikka, 4 op
Dynamics of Rigid Bodies

Vastuuhenkilö

Jarmo Poutala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31030 2018-01 3 - 4 Jarmo Poutala
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja henkilökohtaiset harjoitustyöt. Kaksi välikoetta tai kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee jäykän kappaleen geometrisen liikeopin (kinematiikan) liikesuureet eri koordinaatistoja käyttämällä, tuntee fysikaalisen liikeopin (kinetiikan) peruskäsitteet ja peruslait sekä osaa soveltaa jäykän kappaleen liikeyhtälöitä tasodynamiikan ongelmiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jäykän kappaleen ja kappalesyseemin kinematiikka.      
2. Relatiivisen liikkeen kinematiikka.     
3. Työ- ja impulssilauseet jäykälle kappaleelle.     
4. Yhden vapausasteen värähtely.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu välikokeiden tai tentin pisteistä sekä laskuharjoituksista ja harjoitustöistä annettavista lisäpisteistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Dynamiikka   Tapio Salmi, Simo Virtanen   952-9835-63-9     1. painos, 2006   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1080 Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31030 Dynamiikka, 4 op MEI-30000 Dynamiikka, 4 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018