RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op
Introduction to Structural Mechanics

Vastuuhenkilö

Aatu Rundgren, Jari Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31020 2018-01 3 - 4 Juha Hartikainen
Jari Mäkinen
Aatu Rundgren
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, harjoitustyöt ja momenttitesti. Kaksi välikoetta tai tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaisten kuormitettujen rakenteiden käyttäytymistä. Opiskelija pystyy helposti ratkaisemaan palkkirakenteiden rasitussuurejakautumat ja niistä aiheutuvan jännitystilan, myös eri aineista koostuvalle palkille, mikä on mitoituksen perusedellytys. Hän osaa laskea myös jatkuvan palkin taipumaviivan millä tahansa kuormituksella. Opiskelija tutustuu lisäksi työ- ja energiakäsitteisiin ja niiden seurauslauseisiin ja osaa ratkaista energian ääriarvoperiaatteita soveltaen tai yleisellä voimamenetelmällä staattisesti määräämättömien rakenteiden taipumat tai niiden approksimaation sekä rasitussuurejakautumat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Täydennyksiä lujuusopin teknilliseen taivutusteoriaan. Suoran palkin vino taivutus. Eriaineista koostuvan palkin taivutus.     
2. Taipumaviivan määrittäminen ns. kärkisulkeiden funktioilla.     
3. Työ- ja energialauseet rakenteiden mekaniikassa. Sovellutuksia palkki- ja kehärakenteiden ongelmiin. Ykkösvoimamenetelmä.  Gastiglianon siirtymä- ja voimalause sekä Bettin vastavuoroisuusperiaate.   
4. Tasapainoyhtälöihin perustuva FEM-formulaatio tasopalkille.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Oppijakson voi suorittaa välikokeilla ( 2 kpl ) tai tentillä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Rakenteiden mekaniikka   Tapio Salmi, Kai Kuula   978-952-9835-83-6     1. painos (2012), 464 sivua   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31010 Lujuusoppi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op RTEK-2012 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 6 op  
RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 07.01.2019