RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa, 5 op
Circular Economy of Infrastructures

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan syksyllä 2018 osana TTY:n kiertotalouden sivuainekokonaisuutta.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Minna Leppänen, Pirjo Kuula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23810 2018-01 1 - 3 Pauli Kolisoja
Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Osallistuminen lähipäiviin ja harjoitustyön tekeminen ryhmissä sekä sähköiset tentit. Mahdolliset lähipäivien poissaolot korvataan erikseen annettavilla lisätehtävillä. Tentti toteutetaan sähköisinä osatentteinä jokaisen lähipäivän aluksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - nimetä Suomessa muodostuvat yleisimmät uusiomateriaalit ja niiden muodostumisprosessit - tuntee tärkeimmät uusiomateriaalien tekniset ominaisuudet ja ympäristökelpoisuuden kriteerit ja niiden tutkimusmenetelmät - tuntee uusiomateriaalien käyttöön liittyvän ajantasaisen lainsäädännön ja viranomaiskäytännöt - arvioida erilaisten uusiomateriaalien soveltuvuutta maarakennuskäyttöön taloudellisten, teknisten että ympäristökriteerien perusteella. - osaa selittää miten uusiomateriaalien käyttö on otettava huomioon rakennushankkeen eri vaiheissa ja hankintamenettelyissä - osaa soveltaa oppimaansa uusiomaarakenteen suunnitteluprosessissa

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Leppänen Minna, 29.05.2018