ARK-53610 Pääsuunnittelija, 8 op
Principal Designer

Lisätiedot

Opintojaksoa ei luennoida vuosittain.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53610 2018-01 - Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Luentojen seuraaminen sekä hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitustyöt ja tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä rakennushankkeen etenemisen päävaiheet ja pääsuunnittelijan tehtäväkentän niissä. Hän osaa nimetä tärkeimmät pääsuunnittelijan tehtäviin liittyvät juridiset asiakirjat ja muut tietolähteet ja osaa etsiä itsenäisesti aihepiiriin liittyvää tietoa. Hän tunnistaa suunnittelun johtamiseen liittyviä menettelytapoja. Hän osaa kuvata suunnitteluvaiheen resursointiin ja aikataulutukseen liittyvät tekijät sekä suunnittelun tarjouspyyntö- ja sopimusmenettelyt. Hän osaa selittää yleisten hankeasiakirjojen sisällön sekä ymmärtää niiden merkityksen hankkeen kokonaisuuden kannalta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Perehdyttää rakennushankkeen suunnitteluvaiheen ja sitä edeltäviin tehtäviin, suunnitteluryhmän toiminnan koordinointiin, suunnittelutehtävien määrittelyyn, aikatauluttamiseen ja resurssointiin sekä suunnittelutarjousten ja -sopimusten tekemiseen, rakentamisen valmistelun ja työmaan aikaisiin tehtäviin ja laatu- järjestelmäkysymyksiin.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset ja tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Rakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtäväluettelo 2000   Salonen - Seppänen         Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 10-10387 Rakennushankkeen kulku           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 10-10581 SIS 95 tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 10-11108 PS 12 tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 10-11109, ARK 12 tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 10-11127 Geo 12 tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 10-11128 RAK 12 tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 13-10860 Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 13-11143 KSE 2013 konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 16- (sarja) Urakka-asiakirjamallit           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT HJR  Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RT-10-11129 TATE12 tehtäväluettelo           Kyllä   
Muu kirjallisuus   Rakennushankkeen vaiheisiin ja läpivientiin liittyvät RT-kortit           Kyllä   
Muu kirjallisuus   YM ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 2015           Ei   
Muu kirjallisuus   YM ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015           Kyllä   
Muu kirjallisuus   YM ohje suunnittelijoiden kelpoisuudesta 2015           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53610 Pääsuunnittelija, 8 op ARS-1500 Arkkitehti pääsuunnittelijana, 8 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018