ARK-53450 Korjausrakentamisen jatkokurssi B, 5 op
Renovation and Complementary Building Design, Advanced Course B

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53450 2018-01 3 Satu Huuhka
Markku Karjalainen
Ari Rahikainen
Suunnittelutyö tai kirjallinen tutkielma vuosittain vaihtuvasta aihepiiristä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee korjausrakentamiseen liittyvän metodisen tutkimuksen pääperiaatteet ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn korjausrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssilla perehdytään korjausrakentamiseen liittyvien aihealueiden itsenäiseen tutkimiseen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijoilta edellytetään oma-aloitteista ja aktiivista otetta korjausrakentamiseen liittyvien tutkimuskysymysten valinnassa ja rajaamisessa

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53450 Korjausrakentamisen jatkokurssi B, 5 op ARS-1250 Korjausrakentamisen jatkokurssi B, 5 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018