ARK-53400 Korjausrakentamisen jatkokurssi A, 10 op
Renovation and Complementary Building Design, Advanced Course A

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53400 2018-01 3 - 4 Satu Huuhka
Markku Karjalainen
Ari Rahikainen
Osallistuminen oppimistapahtumiin, harjoitustyöseminaareihin ja kritiikkitilaisuuksiin sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja tehdä yhteenvedon rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvistä arvotus-, korjaus- ja muutossuunnittelutarpeista. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee rakennusten kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvotuksen pääperiaatteet ja osaa määritellä rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvät arkkitehtoniset, rakennustekniset ja ¿fysikaaliset lähtökohdat, mukaan lukien toiminnalliset muutokset, palotekniset seikat, talotekniset muutostarpeet, fyysiset korjaustarpeet sekä energia- ja materiaalitehokkuusnäkökulmat sekä lainsäädännölliset lähtökohdat

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla keskitytään muiden kuin asuinrakennusten korjauskysymyksiin ja vaativiin käyttötarkoituksen muutoksiin. Ydinsisältönä ovat korjausrakentamisen kaavoitukselliset, rakennushistorialliset, arkkitehtoniset, rakennustekniset ja -fysikaaliset perusteet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijoilta edellytetään korjausrakentamisen ja rakennusopin perusasioiden hallintaa ja tutkimuksellista otetta korjausrakentamiseen liittyvän ohjeistuksen ja kurssikirjallisuuden läpikäymisessä

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-33400 Korjausrakentamisen perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53400 Korjausrakentamisen jatkokurssi A, 10 op ARS-1210 Korjausrakentamisen jatkokurssi A, 10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018