ARK-53250 Asuntosuunnittelun jatkokurssi B, 5 op
Housing Design, Advanced Course B

Vastuuhenkilö

Teemu Hirvilammi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53250 2018-01 3 - 4 Teemu Hirvilammi
Tapio Kaasalainen
Taru Lindberg
Hyväksytysti suoritettu seminaarityö tai suunnittelutyö sekä osallistuminen ohjelmassa pakollisiksi merkittyihin oppimistapahtumiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita asuntosuunnittelun ajankohtaisia erityiskysymyksiä ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa selittää asuntosuunnitteluun liittyvää teoreettista käsitteistöä ja eritellä asuntotutkimuksen lähtökohtia ja perusteita sekä asuntotutkimuksen ajankohtaisia aiheita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Asuntosuunnittelun ajankohtaisten erityiskysymysten ja niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tunteminen.   Asuntotutkimuksen ajankohtaisten aihepiirien tunteminen.   Valmius asuntosuunnitteluun liittyvien vallitsevien käsitysten ja perustietojen kriittiseen arviointiin ja kyseenalaistamiseen.  
2. Asuntoarkkitehtuurin liittyvien peruskäsitteiden ja teorioiden tunteminen.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-43200 Asuntosuunnittelun ammattikurssi Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53250 Asuntosuunnittelun jatkokurssi B, 5 op ARS-3555 Asuntosuunnittelun jatkokurssi B, 5 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018