ARK-53200 Asuntosuunnittelun jatkokurssi A, 10 op
Housing Design, Advanced Course A

Vastuuhenkilö

Teemu Hirvilammi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53200 2018-01 3 - 4 Tapio Kaasalainen
Taru Lindberg
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä osallistuminen ohjelmassa pakollisiksi merkittyihin oppimistapahtumiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suunnittelutyössään asuntosuunnittelun ajankohtaisia teemoja. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita erityisasumisen problematiikkaa suunnittelutehtävän, arkkitehtuurikilpailun tai seminaarityön muodossa. Opintojakson aikana opiskelija syventää omaa suunnittelunäkemystään ja arkkitehtuuriajatteluaan sekä laajentaa asuntosuunnittelutaitojaan detaljitasolle.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Asuntosuunnittelun ajankohtaisiin teemoihin liittyvän suunnittelutaidon kehittäminen.   Innovatiivinen asuntoarkkitehtuuri: Rakennusmateriaalien ja tekniikan, tilajärjestelyjen ja sisustuksen uudenlainen ilmaisu.    
2. Asuntosuunnitteluun liittyvän detaljisuunnittelun hallinta.      
3. Henkilökohtaisen suunnittelunäkemyksen ja arkkitehtuuriajattelun syventäminen.      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-43200 Asuntosuunnittelun ammattikurssi Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53200 Asuntosuunnittelun jatkokurssi A, 10 op ARS-3510 Asuntosuunnittelun jatkokurssi A, 10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018