ARK-53150 Rakennussuunnittelun jatkokurssi B, 5 op
Architectural Design, Advanced Course B

Vastuuhenkilö

Jenni Poutanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53150 2018-01 1 - 2 Jenni Poutanen
All teaching sessions are mandatory to complete the course.

Osallistuminen luentoihin, harjoitustyöseminaareihin, ja kritiikkitilaisuuksiin sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyötutkielma.

Opintojakso on tukikurssi opintojaksolle: ARK-53100 Rakennussuunnittelun jatkokurssi A. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavan samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään julkisen rakentamisen erityiskysymyksistä ja nykyarkkitehtuurista. Hän on saanut valmiudet hyödyntää erityistietämystään omassa suunnitteluprosessissaan. Opiskelija osaa tulkita määräyksiä ja mitoitusohjeita. Opiskelija on kehittänyt kirjallisia valmiuksiaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti julkisten tai palvelurakennusten sekä toimisto- tai hallintorakennusten aihepiiristä diplomityönsä tekeville liittyen opintojaksoon ARK-53100. Perehtyminen julkisten rakennusten suunnitteluun: yhteisen muistin rakennukset: museot ja näyttelyrakennukset, sekä oppimisen tilat ja tietotyöympäristöt     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin suorittamiseen vaikuttaa osallistumisaktiivisuus.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-43100 Rakennussuunnittelun ammattikurssi Pakollinen   1
ARK-43106 Architectural Design, Professional Course Pakollinen   1

1 . Jompikumpi kieliversio kurssista on pakollinen. Prerequisite is either version of the course.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53150 Rakennussuunnittelun jatkokurssi B, 5 op ARS-4550 Rakennussuunnittelun jatkokurssi B, 5 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018