ARK-53100 Rakennussuunnittelun jatkokurssi A, 10 op
Architectural Design, Advanced Course A

Vastuuhenkilö

Jenni Poutanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53100 2018-01 1 - 2 Jenni Poutanen
In order to complete the course, you should acceptably complete all the exercises, participate in all the required learning sessions of the course including the critic sessions.

If you are planning on taking both the advanced course A (ARK-53100 Rakennussuunnittelun jatkokurssi A, 10 credits) and advanced course B (ARK-53150 Rakennussuunnittelun jatkokurssi B, 5 credits), it is recommended to take both courses on the same implementation year.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti erittäin haasteellisen useamman päätoiminnon tai -tilan julkisen tai palvelurakennuksen. Opiskelija on syventänyt tietämystään julkisen rakentamisen erityiskysymyksistä, sekä mm. suunnitteluperiaatteista. Hän on saanut valmiudet tehdä diplomityönsä julkisen rakentamisen aihepiiristä. Opiskelija on kehittänyt näkemystään ja suunnitteluvalmiuksiaan rakennustaiteellisesta ja sisällöllisistä lähtökohdista. Hän osaa mm. laatia yksityiskohtaisen tilaohjelman.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti julkisten tai palvelurakennusten sekä toimisto- tai hallintorakennusten aihepiiristä diplomityönsä tekeville. Perehtyminen julkisten rakennusten suunnitteluun: yhteisen muistin rakennukset: museot ja näyttelyrakennukset, sekä oppimisen tila ja tietotyöympäristöt.      
2. Aikaisemmin hankittujen suunnitteluvalmiuksien kehittäminen. Vaikean suunnittelutehtävän ratkaiseminen arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti tyydyttävällä tavalla.   Henkilökohtaisen suunnittelunäkemyksen syventyminen. Uusien ratkaisumallien kehittäminen.   Innovatiivinen arkkitehtuurinäkemys. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnin osa-alueita ovat mm: -arkkitehtoninen pääidea, -suhde ympäristöön, -toiminnallisuus, -tilallisuus -detalji- ja rakenneratkaisutason suhde arkkitehtuuriin. Harjoitustyöt arvioidaan yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa, jotka kuuluvat opintosuoritukseen. Kurssin arvosanaan vaikuttaa myös osallistumisaktiivisuus.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-43100 Rakennussuunnittelun ammattikurssi Pakollinen   1
ARK-43106 Architectural Design, Professional Course Pakollinen   1

1 . Jompikumpi kieliversio kurssista on pakollinen. Prerequisite is either version of the course.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53100 Rakennussuunnittelun jatkokurssi A, 10 op ARS-4510 Rakennussuunnittelun jatkokurssi A, 10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018