ARK-33400 Korjausrakentamisen perusteet, 4 op
Renovation and Complementary Building Design, Basics

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-33400 2018-01 2 Satu Huuhka
Markku Karjalainen
Analyysi- ja suunnittelutehtävä pienryhmässä. Harjoitustyön kohteena on asuinrakennuksen korjaus- ja muutossuunnitelma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja tehdä yhteenvedon modernien asuinrakennusten arkkitehtonisesta ja teknisestä korjaus- ja muutossuunnittelutarpeesta. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kuntoarvioinnin pääperiaatteet ja osaa myös määritellä korjausrakentamisen arkkitehtisuunnitteluun liittyvät arvot sekä rakennustekniset ja -fysikaaliset lähtökohdat, energiatehokkuuden perusteet, yleiset korjausperiaatteet, toiminnalliset muutokset sekä lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla keskitytään erityisesti asuintalokannan korjauskysymyksiin. Ydinsisältönä ovat korjausrakentamisen arkkitehtoniset, rakennustekniset ja -fysikaaliset perusteet.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-33400 Korjausrakentamisen perusteet, 4 op ARS-1200 Korjausrakentamisen perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018