ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu, 3 op
Acoustical Design of Buildings

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi. Kurssi luennoidaan 2015-16.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-33300 2018-01 - Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelijan rakennus- ja rakennesuunnitteluvalmiudet sekä rakennuttamisvalmiudet kehittyvät niin, että hän tuntee akustiikkaa koskevat määräykset ja ohjeet sekä muistaa millaisia ääniolosuhteita yleisimmät rakennustyypit ja tilat edellyttävät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee asuinrakennusten, oppilaitosten, toimistorakennusten ja korjausrakentamiskohteiden akustiikkasuunnittelun perusvaatimukset sekä tunnistaa myös vaativampien rakennustyyppien, kuten elokuvateattereiden ja konserttisalien erityisvaatimukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erilaisten rakennustyyppien ja tilojen ääniolosuhteisiin ja niiden suunnitteluun vaikuttavien akustisten ilmiöiden ymmärtäminen ja tilojen akustisten vaatimusten ja ratkaisujen suunnittelu.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus           Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32510 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille Suositeltava   1
RAK-32550 Rakennusakustiikka Suositeltava   1

1 . Esitietoina rakennustekniikan opiskelijoille Rakennusakustiikka, arkkitehtuurin opiskelijoille Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu, 3 op ARS-1300 Rakennusakustiikka, 3 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018