ARK-33220 Asuntosuunnittelu 1, harjoitustyö, 8 op
Housing Design 1, Practical Assignment

Vastuuhenkilö

Tapio Kaasalainen, Teemu Hirvilammi, Taru Lindberg

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-33220 2018-01 4 Teemu Hirvilammi
Tapio Kaasalainen
Taru Lindberg
Opintojakso tulee suorittaa samanaikaisesti opintojakson ARK-33200 (Asuntosuunnittelu 1, 6op) kanssa siinä tapauksessa kun kandidaatintyötä ei suoriteta asuntosuunnittelusta.

Kurssikokonaisuuden osaamistavoitteet, arviointiperusteet ja mitoitus on eritelty opintojakson ARK-33200 (asuntosuunnittelu 1, 6op) tiedoissa.

Osaamistavoitteet

Kurssikokonaisuuden osaamistavoitteet, arviointiperusteet ja mitoitus on eritelty opintojakson ARK-33200 (asuntosuunnittelu 1, 6op) tiedoissa.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-22100 Arkkitehtuurin ammattikurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
ARK-22100 suoritettu tai vastaavat tiedot

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018