ARK-33220 Asuntosuunnittelu 1, harjoitustyö, 8 op
Housing Design 1, Practical Assignment

Toteutuskerta ARK-33220 2018-01

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Teemu Hirvilammi, Tapio Kaasalainen, Taru Lindberg

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Opintojakso tulee suorittaa samanaikaisesti opintojakson ARK-33200 (Asuntosuunnittelu 1, 6op) kanssa siinä tapauksessa kun kandidaatintyötä ei suoriteta asuntosuunnittelusta.

Kurssikokonaisuuden osaamistavoitteet, arviointiperusteet ja mitoitus on eritelty opintojakson ARK-33200 (asuntosuunnittelu 1, 6op) tiedoissa.

Kohderyhmät

Arkkitehtuuri