ARK-23200 Rakennetekniikka, 4 op
Building Technology

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-23200 2018-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Tentti ja suunnittelutehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisten kantavien rakennusmateriaalien lujuustekniset ominaisuudet. Hän tietää millaisia kuormia rakennuksessa vaikuttaa ja ymmärtää voimien kulun rakennuksen rungossa eli tuntee rakennusten rungon osien toimintaperiaatteet. Hän tuntee erilaiset runkotyypit ja tietää miten rakennus pidetään pystyssä eli rungon jäykistämisen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakenteiden toiminnan ja käyttäymisen ymmärrys yleisellä tasolla.  Perusteen rakenteiden mekaniikasta.  Lujuusopin perusteita: materiaalien jännitykset ja muodonmuutokset. 
2. Runkomateriaalien keskeiset ominaisuudet rakenteiden toiminnan kannalta.  Yleiskäsitys rakenteiden mitoituksesta.   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-23200 Rakennetekniikka, 4 op ARS-1320 Rakennetekniikka, 4 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018