YHTTAY-72046 Managing E-commerce: Consumers and Community Perspective, 5 cr

Lisätiedot

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.
The course is only intended for degree students
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Sonja Ojanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-72046 2018-01 - Sonja Ojanen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018