YHTTAY-64010 Moniulotteinen markkinointi, 5 op
Multidimensional Marketing

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi
Opinto-opas: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29271&lang=fi&lvv=2017&uiLang=fi

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-64010 2018-01 - Ulla Vartiala

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018