YHTTAY-64010 Moniulotteinen markkinointi, 5 op
Multidimensional Marketing

Toteutuskerta YHTTAY-64010 2018-01

Kuvaus

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Ulla Vartiala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Toteutuu lv 2018-2018. Lisätiedot Tampereen yliopiston opetusohjelmasta.