YHTTAY-63030 Arvonlisäverotus, 5 op
Value Added Taxation

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toteuttama opintojakso KATYVA41. Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. Huom! Ei ilmoittautumista POPin kautta! Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Soila Kolari, Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-63030 2018-01 - Soila Kolari
Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset välilliset verot ja Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenteen ja arvonlisäverotuksen keskeisen käsitteistön ja järjestelmän EU-oikeudellisen kytkennän. Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä aineellisia säännöksiä ja tuntee arvonlisäverotuksen menettelylliset seikat ja arvonlisäverotuksen merkityksen yritystoiminnassa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018