YHTTAY-63010 Vähittäiskaupan konseptit, 5 op
Retail Concepts

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toteuttama opintojakso KATPAL11. Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. Huom! Ei ilmoittautumista POPin kautta! Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Soila Kolari, Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-63010 2018-01 - Soila Kolari
Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vähittäiskaupan yleiset toimintaperiaatteet ja kilpailukeinot sekä eri konseptien väliset erot. Opiskelija osaa analysoida vähittäiskaupan kilpailutilannetta sekä menestymisen ehtoja ja arvioida kansallista ja kansainvälistä vähittäiskaupan kehitystä.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 29.06.2018